Gratis privattimer til hunder med funksjonsnedsettelser

Har du hund med spesielle behov?

Hunder med kroniske fysiske funksjonsnedsettelser er noe som står mitt hjerte nær. Jeg har selv hatt hunder som har vært døve, som har hatt epilepsi, og hund som har vært hjertesyk. Nå har jeg en hund som er blind. Jeg ønsker å lære mer om denne varierte gruppen hunder, og samtidig bidra til å gjøre livet til både hund og eier litt bedre.

Man kan lett føle seg hjelpesløs når hunden får en kronisk diagnose som vil påvirke funksjonsevnen. Man lurer gjerne på hva det vil ha å si for hundens livskvalitet, og man vet ikke alltid hva man skal gjøre, eller hvordan man skal gjøre det. Det kan dreie seg om å trene inn nye kommandoer som gjør livet enklere, eller finne nye måter å berike hundens liv på. Det kan også handle om å finne løsninger slik at hunden kan fortsette å gjøre det den likte å gjøre før den fikk en funksjonsnedsettelse. Ofte må man jobbe med å gjøre hunden trygg og komfortabel med sin nye situasjon, og senke stressnivået.

Hunder med funksjonsnedsettelse kan lett bli passive og hjelpesløse dersom vi ikke tar grep. ALLE hunder fortjener mental aktivisering, og de fortjener å føle mestring og glede. Disse hundene er ofte avhengig av at vi som eiere legger til rette for dette på en trygg måte.

Eksempler på funksjonsnedsettelser:

  • Aldersdomsrealterte tilstander som begrenser bevegelighet og/eller utholdenhet
  • Sykdommer/skader som reduserer bevegelighet og/eller utholdenhet
  • Nedsatt syn/hørsel
  • Blindhet
  • Døvhet
  • Epilepsi hvor man uroer seg for hva hunden kan gjøre, hvor stress og eller/aktivitet kan utløse anfall osv.

Ta kontakt via kontaktskjemaet, på epost til [email protected], eller på tlf 46 62 49 89 for en prat 🙂

PS. Jeg krever at du er villig til å følge opp med trening/aktiviteter vi blir enige om, og holder meg oppdatert skriftlig eller muntlig, og gjerne kommer til oppfølgingstime. Hunden bør være utredet av veterinær på forhånd. Privattimene vil i hovedsak foregå på Rudshøgda, men jeg kan komme hjem til dere, dersom dere bor i rimelig avstand. For atferdsproblemer, anbefaler jeg en ordinær konsultasjon.